उपभोक्ताको गुनासो

तपाईलाई कनै बस्तु वा सेवा प्रदायकले ठगि गरेको लागेमा सहयोग परामर्शको लागि ०१-४४७५३२० मा सम्पर्क गर्नुहोला । अथवा तलको फाराम भरेर गुनासो हामीलाई पठाउन सक्नु हुनेछ ।

अध्यक्षको कलमबाट

अध्यक्ष : ज्योति बानियाँ

‘उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपाल’ नेपालमा उपभोक्ता विधिशास्त्र र उपभोक्तावादलाई वस्तु वा सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गराउन निरन्तर वकालत गर्दै आई स्वच्छ बजार...

Read More
Space for Ads 1200px * 150px

समाचार

लेख / अनुसन्धान
चिकित्सा पेसाको मर्यादा र सेवाग्राहीको अधिकार

एउटा बिरामी उपचार गर्न जाँदा चिकित्सकसँग सशंकित हुनुपर्ने अवस्था...

Read More
See All
उपभोक्ता सचेतना
कानून हुँदा हुँदै कानून विपरीत हुने गरी प्रशासकीय निर्णय हुन नसक्ने

कानून नभएको अवस्थामा मात्र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी राज्य...

Read More
See All
सम्बन्धित समाचार
Running cases

Signature Campaign Signature Campaign Signature Campaign Signature Campaign ...

Read More
See All

उपभोक्ताको अधिकार, कर्तब्य र दायित्व

उपभोक्ताको अधिकार

 उपभोक्ताका अधिकारहरु

१.  जीउ, ज्यान ,स्वास्थ्य तथा हानी नोक्सानी पु–याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्रि वितरणवाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार ,
२.  अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापवाट सुरक्षित हुनको निमित्त उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण,शुद्धता, गुणस्तर आदि वारे सुसूचित हुने अधिकार,
३.  यथासम्भव प्रतिस्पर्धा मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनौट गर्न पाउने अवसरमा विस्वस्त हुन अधिकार,
४.  उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका सम्वन्धमा उपयुक्त निकायवाट सुनुवाई हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने अधिकार,
५. अनुचित व्यापारीक क्रियाकलापवाट उपभोक्तामा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाई र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
६.  उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार,
७.  स्वच्छ वातावरणको अधिकार,
८. वस्तु र सेवामा पहुँच पाउने अधिकार ।

View More

उपभोक्ताको कर्तब्य

Signature Campaign
Signature Campaign
Signature Campaign
Signature Campaign

View More

उपभोक्ताको दायित्व

उत्पादक र विक्रेता वर्गमा अनुरोध
१. सम्बन्धित निकायमा व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र कारोवार सुरुवात गरौ ।
२. उत्पादकले आफुलु उत्पादन गरेको उपभोग्य वस्तुको लेवलमा निम्न कुराहरु नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

  • उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्वर प्रष्टसँग उल्लेख हुनुपर्ने ।
  • खाद्य पदार्थ र औषधि तथा औषधिजन्य वस्तुको निर्माणमा प्रयोग भएका तत्वहरुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल (कुल तौल र खुद तौल) ।
  • गुणस्तर निर्धारण भएका उपभोग्य वस्तुमा वा सो वस्तुको गुणस्तर÷गुणस्तर प्रमाण चिन्न ।
  • उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मुल्य, ब्याच नम्वर, उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति ।
  • उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका, प्रयोग गर्दा हुन सक्ने प्रभाव र अपनाउनुपर्ने सावधानी ।
  • तुरुन्त खान मिल्ने पदार्थ र दुधजन्य पदार्थको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुज्ञापत्रको दर्ता नम्वर ।
  • इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर तथा यान्त्रिक सामानहरुको वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीका शर्त विवरणहरु एवं ग्यारेन्टी मिति र आवाश्यक अन्य विवरणहरु ।
  • सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने उपभोग्य सेवाको शुल्क, अवधि, समय, तरिका र अन्य आवश्यक विवरणहरु ।
  •  प्रज्वलिनशिल दुर्घटनाजन्य वा सजिलै सँग टुटफुट हुन सक्ने उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाँउनु पर्ने कुराहरु ।

३. कारोवार स्थलमा सबैले देख्ने गरि साईनबोर्ड राखौ ।
४. बिक्रेताले उपभोग्य वस्तुको थोक र खुद्रा मुल्य प्रष्ट रुपमा अंकित मुल्यसुची विक्रिस्थलमा सवैले देख्ने ठाँउमा राख्नु पर्नेछ ।
५. सम्पुर्ण उत्पादक, वितरक तथा विक्रेताहरुले म्याद नाघेका र टुटफुट भएका सामानहरु एउटा छुट्टै क्षेत्र (Expire Zone) मा राखी विक्रिका लागि होइन (Note for Sale) भन्ने सुचना उक्त स्थानमा राख्नु पर्नेछ ।
६. कसैले माग आपुर्ति वा मुल्यमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने कार्य गरेमा उपभोग्य वस्तुमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख नगरेमा, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा विक्रि वितरण गरेमा तोकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पुरा नगरेमा कसुरवालालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ बमोजिम बढिमा १४ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

View More

Product Analysis

Space for Ads 1200px * 150px

Consumer Related Laws

CONSTITUTION

Articles of Constitution of Nepal Related with Consumer Rights:

44. Rights of the consumer:

(1) Every consumer shall have the right to obtain quality goods and services.

(2) A person who has suffered injury from any substandard goods or services shall have the right to obtain compensation in accordance with law.

46. Right to constitutional remedies:

There shall be a right to obtain constitutional remedies in the manner set forth in Article 133 or 144 for the enforcement of the rights conferred by this Part.

47. Implementation of fundamental rights: The State shall, as required, make legal provisions for the implementation of the rights conferred by this Part, within three years of the commencement of this Constitution.

View More
RULES

Signature Campaign
Signature Campaign
Signature Campaign
Signature Campaign

View More
DIRECTIVES

Signature Campaign
Signature Campaign
Signature Campaign
Signature Campaign

View More
Space for Ads 1200px * 150px

मञ्चका न्यायिक हस्तक्षेप

चलिरहेका मुद्दा
Running cases

Signature Campaign Signature Campaign Signature Campaign Signature Campaign ...

Read More
See All
Space for Ads 1200px * 150px